Pentueet

Tällä hetkellä ei vapaita pentuja. Seuraava pentue suunnitteilla Millalle (YG No Harugasumi Go) . Milla on astutettu 23.2.13, odottelemme tuloksia!

Pentueet

Shiba

03.06.2005 Fusui Go Funato Sekinesow JP x Natural Hanabi
 • Hanabisenkou Go - narttu "Sissi"
 • Hanabanashii Go - uros "Sato"
 • Hanayaka Go - uros "Jippo"
29.05.2007 Natural Sato San x Yukiguni No Hanabisenkou Go
 • Hiasobi Go - narttu "Kiki"
 • Hinoke Go - uros "Jermu"
 • Hiwatari Go - uros  "Taro" 
23.01.2010 Laggan Sayuki x Ryuuyume Go Shun'you Kensha
 • Fuyubi Go - narttu "Pippa"
 • Fuyuyama Go - narttu "Haiku"
 • Fuyuzora Go - narttu "Sima"
 • Fuyukaze Go - uros "Jone"
16.10.2010 Kazakoshi No Takiryuu Go Yokohama Atsumi x Natural Hanabi
 • Hana Akari Go - uros "Into"
18.04.2011 Kazakoshi No Takiryuu Go Yokohama Atsumi x Ryuuyume Go Shun'you Kensha
 • Harugasumi Go - narttu "Milla"
 • Harusaki Go - narttu "Hime"
 • Haruare Go - uros "Teri"
 • Harunohi Go - uros "?"
09.09.2011 Kazakoshi No Takiryuu Go Yokohama Atsumi x Natural Hanabi
 • Akisamekou Go - uros "Take"
 • Akitsukiyou Go - uros "Dexter"
 • Akikazehime Go - narttu "Tama"
29.02.2012 Kazakoshi No Takiryuu Go Yokohama Atsumi x Yukiguni No Fuyubi Go
 • Tsukikomori Go - uros "Mori"
 • Tsukizue Go - uros "Simo"
 • Tsukinode Go - uros "Haiku"
 • Tsukinoiri Go - narttu "Susu"
27.6.2013 Kinryuu Go Tomi No Shurei x Yukiguni No Harusaki Go
 • Natsubi Go - uros
 • Natsugiri Go - uros
 • Natsugumo Go - uros
21.11.2013 Black Buccaneer's Tsunemori x Yukiguni No Harugasumi Go
 • Hatsu Chuu Go - uros "Ylvis"
 • Hatsufuyu Go - uros "Zorro"
 • Hatsuhanagori Go - narttu "Piki"
 • Hatsuyuki Go - uros
 • Hatsuyuki No Koi Go - uros "Miki"

Akita

08.12.2002 Koun Go Sanjo Kensha x Akasta's Sachiko
 • Shimobashira Go - narttu "Nene"
 • Yukihimedori Go - narttu "Jade"
 • Shimoyo Go - uros "Moyo"
 • Shimofuri Go - uros "Simo"
 • Yukibare Go - uros "Jade"
 • Yuki No Tama Go - uros "Zeus"
06.11.2004 Dairin Go Fukuoka Tokuhisa x Akasta's Sachiko
 • Shuufuu Go - narttu "Suki"
 • Shuusei Go - narttu "Emma"
 • Shuusou Go -narttu "Katariina"
 • Shuurin Go -uros "Nenu"
28.05.2005 Seiou Go Tsukunosow JP x Yukiguni No Shimobashira Go
 • Tsuyadane Go - narttu "Pamela"
 • Tsuyagoto - narttu "Nessu"
 • Tsuyameku - narttu "Nikita"
 • Tsuyayaka - narttu "Voka"
 • Tsuyabumi - uros "Ekko"
 • Tsuyamono - uros "Lassi"
01.04.2008 Homaremon Go Yamato Sakuragaokasou x Yukiguni No Shuufuu Go
 • Inabikari Go - uros "Sake"
 • Inazuma Go - uros "Leo"